X

Latest News

After Care program Home for Girls 2013 / 2014 / 2015 / 2016 Filippijnen

In mei 2013 zijn de eerste 8 meisjes uit ons huis in het nazorg programma doorgestroomd. Daarnaast zijn er 2 meisjes die bevallen zijn in het nazorgprogramma en na mei nog een aantal. Zij zijn vanwege hun misbruik, verwaarlozing vanaf september 2011 bij ons binnengekomen. Nadat elk meisje het maximaal durende rehabilitatietraject heeft doorlopen kunnen zij gere-integreerd worden in de community terug in het gezin of bij een ander familielid of foster familie. Elk meisje heeft een behandelplan met haar casus en doelstellingen en acties om deze doelen te bereiken. De doelen liggen op de gebieden gezondheid en persoonlijke verzorging, emoties, gedrag , mentale situatie en educatie en vaardigheden (toekomstperspectief). Elk kwartaal wordt de voortgang geëvalueerd middels kwartaal- halfjaarlijkse evaluaties. Naar aanleiding daarvan wordt het behandelplan aangepast. De laatste evaluatie is een totaalbeoordeling om de geschiktheid voor re-integratie te bepalen. Hierin wordt ook de veiligheid van de gemeenschap waar ze naar terug gaat beoordeeld.

Het nazorgtraject is ook 18 maanden durend programma. Dit houdt in de monitoring van de reintegratie in de community, bijstaan van de familie, helpen bij medische of andere problemen en ondersteunen van educatie. De meisjes in het nazorgtraject komen voor een half jaar nog elke zaterdag in het centrum voor follow up, overleg en activiteiten. De re-integratie gaat in overleg met de gemeentelijk maatschappelijk werkster. Naast de bijeenkomsten in het centrum wordt het meisjes ook thuis en op school bezocht. Er moet zeker gesteld worden dat alles soepel verloopt en dat we kunnen bijsturen als het meisje problemen ondervind. Van ieder bezoek wordt een rapportage opgesteld en besproken in de wekelijkse stafvergadering en worden eventuele acties bepaald.

We zijn blij te zien uit de evaluaties van de meisjes dat ons werk hen positief heeft beïnvloed in hun leven en dat wij hierin samen met u een rol hebben kunnen spelen.

Tags:

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *