Bedrijven en particulieren schenken met belastingvoordeel 

Schenkingen aan Let´s Care zijn fiscaal aftrekbaar. Dit komt omdat Let´s Care aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan Let´s Care aantoont.

Als particulier doneren aan Let´s Care

Giften aan Let´s Care door particulieren zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan Let´s Care valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent. Als particulier kunt u Let´s Care eenmalig of periodiek steunen:

Let´s Care eenmalig steunen

Bij een eenmalige gift aan Let´s Care kunt u als donateur de gift aftrekken van de inkomstenbelasting onder de persoonsgebonden aftrek. Voor aftrek van een eenmalige gift zijn een minimum- en een maximumbedrag van toepassing. Het minimumbedrag is een procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van zestig euro, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximumbedrag bedraagt tien procent van uw verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op: Als u een fiscaal partner heeft, dan telt het inkomen van deze partner mee bij de berekening van uw verzamelinkomen.

Let´s Care periodiek steunen

U kunt Let´s Care steunen met een periodieke gift. Deze manier van steunen staat ook wel bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift zijn minimum- en maximumbedragen van een gift niet van toepassing. Let´s Care periodiek ondersteunen is daarmee fiscaal voordeliger dan Let´s Care eenmalig ondersteunen. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52 procent.

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een notariële akte of in een schriftelijke overeenkomst met Let´s Care
  • de donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken,
  • de donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken en de jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

Als ondernemer doneren aan Let´s Care

Indien u als ondernemer een geldbedrag of goederen verstrekt aan Let’s Care, kan dit onder omstandigheden aftrekbaar zijn. U hebt bij deze vorm van doneren meestal te maken met vraagstukken over de waardering van giften en mogelijk met BTW aspecten. Het is dus verstandig om vooraf met uw adviseur af te stemmen hoe u als ondernemer Let´s Care steunt. Verder moet u als ondernemer onderscheid maken tussen de verschillende motieven om Let´s Care te steunen:

Zakelijke motieven om Let´s Care te steunen

Zodra u als ondernemer geld of goederen weggeeft, is van belang vanuit welke motieven u handelt. Indien een gift een zakelijk karakter heeft, kunt u deze als bedrijfslast opvoeren. Een gift heeft een zakelijk karakter als er een rechtstreeks verband is tussen de schenking en de belangen van de onderneming. Staat tegenover het geldbedrag bijvoorbeeld een tegenprestatie, dan kan het bedrag volledig in aftrek worden gebracht als ondernemingskosten. Voorbeelden van tegenprestaties zijn: vermelding op de website, een advertentie, of een andere verplichting, die tegenover het geldbedrag staat. U heeft als belastingplichtige de bewijslast om de zakelijke motieven aan te tonen.

Let´s Care steunen vanuit vrijgevigheid

Wanneer u als ondernemer geen zakelijk belang heeft bij uw gift aan Let´s Care, dan bestaan aparte fiscale regelingen. Voor de uitwerking van de fiscale regeling is van belang of u een IB-ondernemer (bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF) bent of een VPB-ondernemer (bijvoorbeeld een BV). Bij een IB-ondernemer leidt de gift tot een aftrekpost in de inkomstenbelasting. Hierbij gelden dezelfde vereisten en mogelijkheden als bij een gift door particulieren. Een gift door een VPB-ondernemer kan voor ten hoogste vijftig procent van de winst met een maximum van 100.000 euro in aanmerking worden genomen. De Belastingdienst controleert streng op de giftenaftrek bij VPB-ondernemers.