X

Latest News

Let’s Care nu ook aan de slag in Pakistan

We zijn erg blij en trots te kunnen vertellen dat de Stichting Let’s Care nu haar hulp gaat uitbreiden naar Pakistan.

Dit is weer een mooie stap die we zetten. De onderdrukte en ondergewaardeerde jonge vrouwen in Pakistan willen we via de Rural Development Society (een lokale stichting) verder op weg helpen bij hun emancipatie en empoweringsproces.

Iedereen weet dat vrouwen in Pakistan geen gelijke rechten hebben als mannen en dat zij als minderwaardig worden beschouwd en als zodanig worden behandelt. Geen scholing, geen beslissingsrecht met wie ze trouwen, of ze wel of niet werken, hoeveel kinderen ze wanneer dienen te krijgen etc. Wij willen deze zusters helpen in hun proces naar vrijheid en zelfbeslissingsrecht. Een basisrecht van ieder mens op aarde. Vrijheid om jezelf te ontplooien tot wie je werkelijk bent en je eigen keuzes kunnen maken in je leven is het hoogste goed. Wij willen deze vrouwen helpen om stappen te zetten dit te bereiken. We hopen dat deze vrouwen dit weer doorgeven aan hun kinderen en dat er een verandering op gang komt van binnenuit. Zodat deze onvrijheid van vrouwen in Pakistan tot het verleden behoort.

Het project behelst een trainingsprogramma voor vrouwen en mannen over vrouwenrechten, seksuele- en gezondheidsrechten en een trainingsreeks over rolpatronen en rechtsgelijkheid. De trainingsreeks zal opgevolgd worden door maandelijkse empowerment bijeenkomsten waar mannen en vrouwen deel vanuit maken. Met dit project zullen zo’n 360 vrouwen en mannen bereikt worden in de afgelegen rurale en in de wat meer urbane gebieden.

Met de hulp van Impulsis hebben we voor elkaar kunnen krijgen dat de RDS de uitvoering van dit project kan realiseren. We zijn erg blij met de hulp van Impulsis. Een slagvaardige en deskundige fondsen- en adviesverstrekker die voor ons de helft van het benodigde bedrag nodig gaat financieren. Een derde gaat de RDS zelf financieren en we zoeken nog een sponsor voor het restant. Mocht u nog fondsen weten of aan dit project willen bijdragen, heel graag.

Samen werken we aan een betere wereld!!!

Tags:

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *