• Join!forkids

    De vicieuze cirkel van armoede, onveiligheid en verwaarlozing waarin een groot deel van de kinderen wereldwijd leeft, is niet makkelijk te doorbreken. Join!forkids steunt daarom deze kinderprojecten van gedreven Nederlanders. Zij helpen met concrete middelen […]

    Lees meer
  • Pasuk Foundation

    In de Filippijnen kunnen veel kinderen wegens geldgebrek niet naar school. Pasuk Foundation helpt arme, maar talentvolle jongeren aan een studiebeurs voor school- of beroepsopleiding. Pasuk Foundation. Omdat scholing echt werkt! [button link=”http://www.pasukfoundation.org/nl/scholingsprojecten” type=”icon” icon=”search” […]

    Lees meer