X

Latest News

Stichting FortUna

In deze wereld komen veel mensen niets tekort. Maar talloze anderen zijn niet zo fortuinlijk. Zij moeten soms vechten voor een menswaardig bestaan en leven bij de dag. Perspectieven voor een betere toekomst zijn er nauwelijks. Onder zulke omstandigheden zijn kinderen en jongeren het meest kwetsbaar. Ze kunnen zomaar in de verdrukking komen, kind van de rekening worden. Dat is tragisch. Want waar de jeugd geen toekomst heeft, bestaat geen toekomst. FortUna heeft zich dan ook ten doel gesteld m.n. kinderen en jongeren wereldwijd te helpen en te ondersteunen als dat nodig is. Die hulp – vooral van praktische aard – kan persoonlijk zijn, maar ook een instituut of gemeenschap betreffen. Onderdak, voeding en verzorging, medische zorg en onderwijs zijn speerpunten. Gezocht wordt vooral naar kleinschalige, laagdrempelige projecten met een relatief korte doorlooptijd, een concreet doel en weinig overhead. Duurzaamheid is een aandachtspunt.

De stichting ForTuna steunt dit jaar ons Let’s Care for the Boys project!

 

Tags:

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *