visie-missie
Wij gaan ervan uit dat iedereen kan bijdragen aan het creëren van een mooiere wereld. Een wereld waarin iedereen beschikking heeft over voldoende voedsel, schoon water, onderwijs en huisvesting. Een wereld waarin liefde, vrede en veiligheid de boventoon voeren. Een wereld waarin de overvloed gelijker wordt verdeeld over alle bewoners. Daarnaast geloven wij dat het belangrijk is om de natuur en ons leefmilieu zo goed mogelijk te beschermen en te verzorgen, zodat het voortbestaan van onze planeet niet in gevaar komt.

Wij geloven dat het mogelijk is om een mooiere wereld te creëren wanneer iedereen zich hier voor inzet. Wij voeren projecten uit die deze missie ondersteunen daar in de wereld waar dat het meest nodig is. We willen iedereen oproepen om daaraan bij te dragen. Door het ondersteunen van onze projecten of door het uitvoeren van eigen initiatieven. Ons eerste project is een tehuis voor mishandelde en misbruikte meisjes op de Filipijnen. We gaan ervan uit dat vele projecten zullen volgen.