Wilt u ons helpen en een donatie doen? Daar zijn we heel erg blij mee.

Dit kan op verschillende manieren:

VEILIG EN SNEL DONEREN

doneer vandaag nog

OVERSCHRIJVING DOOR U ZELF UITGEVOERD

Maak eenmalig of periodiek een bedrag over via een overschrijving of elektronisch bankieren naar
IBAN nummer:  NL72 TRIO 0338 4093 35 ten name van Stichting Let’s Care te Apeldoorn.

Voor buitenlandse overschrijving rekeningnummer  0338 4093 35 BIC code: TRIONL2U

MACHTIGING

Ook kunt u via het onderstaande formulier ons machtigen om periodiek of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven. U hoeft dan verder niets te doen, wij regelen de afschrijving voor u. Met 1 telefoontje of mailtje kunt u de automatische machtiging ten alle tijde per direct weer intrekken.

  VOORNAAM *
  ACHTERNAAM *
  ADRES *
  LAND *
  BEDRAG *
  REKENING NR. *

  PERIODIEKE INCASSO
  EenmaligPer maandPer kwartaalPer jaar

  E-MAIL

  SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

  Schenkingen aan Let´s Care zijn fiscaal aftrekbaar doordat Let´s Care is gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s worden door de overheid gestimuleerd door middel van een giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit kan u een flink belastingvoordeel opleveren. Belangrijk aandachtspunt is dat u met schriftelijke bewijsstukken kunt aantonen dat de giften daadwerkelijk zijn gedaan! Per 1 januari 2014 is hiervoor geen akte via een notaris meer nodig, het is voldoende om rechtstreeks een overeenkomst met Let´s Care aan te gaan.

  Het formulier dat nodig is bij de belastingdienst voor periodieke giften is:

  Overeenkomst periodieke gift in geld

  In het onderstaande wordt nader toegelicht wanneer u in aanmerking komt voor dit belastingvoordeel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: Giften door particulieren en Giften door ondernemers

  GIFTEN DOOR PARTICULIEREN

  Giften gedaan door particulieren aan Let´s Care zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan Let´s Care valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent.

  U kunt Let´s Care op de volgende manier steunen:

  1. Eenmalige gift

  Bij een eenmalige gift kan de donateur de gedane gift aftrekken in de inkomstenbelasting, onder de persoonsgebonden aftrek.

  Voor een eenmalige gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar.

  Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op! Heeft u een fiscaal partner dan telt het inkomen van de partner ook mee bij de berekening van het verzamelinkomen.

  2. Periodieke gift

  U kunt Let´s Care ook steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt het drempelbedrag en het maximum van een gift niet. Dit is fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%. De ondersteuning van ons werk kunt u voortzetten via een legaat, waarin nog een aantal jaren de ondersteuning kan worden vastgelegd als de periodieke gift vanwege overlijden is komen te vervallen.

  Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een overeenkomst periodiek schenken met Let´s Care;
  • De donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken;
  • De donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken;
  • De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

  MAXIMAAL VOORDEEL MET PERIODIEKE GIFT AAN LET’S CARE

  Met een periodieke gift profiteert u van maximaal belastingvoordeel. U mag uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft Let´s Care hiermee de zekerheid dat wij ons werk kunnen blijven voortzetten.