Mede door het voldoen aan de CBF eisen, het goed informeren van onze achterban en fondsenverstrekkers hebben wij ons beleidsplan aangepast. De lockdown corona maatregelen hebben een negatief effect op onze programma’s, de lokale ontwikkeling, onze financiële positie, op onze activiteiten daar. Dit beleidsplan is mede daarop aangepast. We hopen dat we deze periode goed doorkomen en dan weer de draad oppakken waar we zo mooi mee bezig waren daar. Het is te  betreuren dat alle mooi in gang gezette ontwikkelingen nu in elkaar schrompelen. Vooral voor de lokale bevolking daar is dit te betreuren. We hebben wel voedselhulp gegeven om de bevolking te helpen in deze moeilijke tijden. Lees hier ons ANBI-beleid-2021-2023 en Publicatieplicht ANBI.