Let’s Care home for girls

Sinds september 2011 loopt het rehabilitatie programma Home for Girls en het after care programma.

Dit programma is ons hoofdproject in de provincies Antique en Aklan op het eiland Panay in de Filipijnen en betreft een tehuis voor mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 19 jaar.

We hebben plaats voor maximaal 25 meisjes. Ideaal is 20 meisjes per tijdspanne in huis, zodat de druk op de staff niet te groot wordt en de kinderen ook nog wat privacy hebben. Elk meisje heeft een eigen behandelplan afgestemd op haar achtergrond, problematiek en doelen. Een team van professionele mensen staat 24 uur per dag met liefde, voorlichting en begeleiding klaar.


Wat doen we voor hun:

Naast het bieden van opvang, voeding en medische zorg ondersteunen we de meisjes bij het verwerken van hun trauma’s. Een team van geschoolde maatschappelijk werksters, psychologe en huismoeders staan de meisjes bij in een veilige en gestructureerde omgeving.  Zo wordt hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde vergroot en wordt er een basis gelegd voor een betere  toekomst. Ook gaan de meisjes naar school en maken net als andere kinderen normaal onderdeel uit van de samenleving.

Verder bieden we verschillende activiteiten aan, zodat de meisjes zich op creatief, sportief en persoonlijk gebied kunnen ontwikkelen. Ook benaderen we vrijwilligers in Nederland die verschillende activiteiten met de kinderen kunnen doen. Hierdoor kunnen de kinderen profiteren van de gewoonten, kennis en kunde van verschillende culturen.

Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en empowerment ligt de focus op studie en het verwerven van een menswaardige plaats in de maatschappij en het doorbreken van vicieuze (armoede)cirkels. Het rehabilitatieprogramma duurt circa 18 maanden. Daarna keren de kinderen terug naar hun eigen gezin, familie, pleeggezin of andere woonvorm. Na de beëindiging van het rehabilitatie programma ondersteunen we de kinderen nog 18 maanden bij hun integratie in de gemeenschap en met hun scholing.

Tot op heden hebben wij zo’n 80 meisjes geholpen uit hun benarde thuissituatie.

Waar zitten we:
Het eiland Panay is verdeeld in een 5 tal provincies. Het tehuis richt zich voornamelijk op de kinderen uit de 2 provincies, gelegen ten westen van het eiland. Dit zijn de provincie Antique en Aklan. De provincie Aklan ligt ten noordoosten van Antique. Het aantal inwoners van beide provincies ligt op 1 miljoen.

Antique en Aklan zijn relatief arme provincies. Uit cijfers van het National Statistical Coordination Board (NSCB) uit het jaar 2003 blijkt dat 48,9% onder de armoedegrens leeft. In het jaar 2000 was dit nog 45,9%. Daarmee staat Antique 20e op de lijst van provincies met de meeste mensen onder de armoedegrens. Van alle 79 provincies staat Antique 21e op de lijst van provincies met de ergste armoede. In de provincie Aklan blijkt dat 41,8% onder de armoedegrens leeft.

De mensen in deze provincies leven voornamelijk van landbouw en visserij en zijn veelal ongeschoold. In deze situaties is mishandeling en misbruik een meer voorkomend verschijnsel dan in rijkere gezinnen.

Alleen al in de provincide Antique zijn er in 2007, 110 gevallen van sexueel misbruik, incest, verkrachting en mishandeling gemeld bij de dienst sociale zaken en ontwikkeling. In de provincie Aklan zijn er soortgelijke cijfers.

Voor de gehele provincie is er 1 opvang mogelijkheid (opgezet door een buitenlandse ngo) voor mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes. Er zijn een paar improvisorische opvang mogelijkheden van de overheid, maar deze bieden slechts maximaal 3 nachten aan opvang. In de provincie Antique is zelfs geen noodopvang aanwezig. De overheid heeft de financiële middelen niet om dit te realiseren, hoewel het operationeel hebben van een dergelijke opvang in het nationale en provinciale beleid is vastgelegd. Zonder buitenlandse hulp is dit echter niet mogelijk.

Dit betekent dat kinderen die blootgesteld staan aan huiselijk geweld, sexueel en geestelijk misbruik en verwaarlozing nergens heen kunnen.

Uiteraard is het opvangen van kinderen in een tehuis de laatste optie. Kinderen gedijen natuurlijk het beste in hun eigen familie. Maar als dit niet kan, dan is het noodzaak dat het kind naar een veilige plek gaat waar het niet verder beschadigt.

Uit het hiervoor genoemde onderzoek bleek dat van de 309 gevallen in 169 gevallen de dader een van de ouders is, in 101 gevallen een buurman en in 33 gevallen de stiefouders.

Let's sponsor our work!

Help direct mee aan een
betere wereld voor iedereen.

Let's get up to date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
en actuele ontwikkelingen.