Let’s Care home for the boys

In de hoofdstad San Jose is er sinds jaren een groeiend probleem van jongens in moeilijke situaties. Zij zijn veelal verwaarloosd, gaan niet naar school en worden door hun ouders of georganiseerde bendes gedwongen te werken. Ze zoeken op straat naar afval, verkopen pinda’s of bedelen om eten en geld. Zo besteden zij hun dag in plaats van een normaal leven te leiden, te spelen, naar school te gaan, te leren en te werken aan een goede toekomst.

Deze jonge kinderen zijn gemakkelijk te beïnvloeden en de kans op misbruik en/of op het verkeerde pad te geraken is sterk aanwezig. Veel van de ouders van deze jongens werken in een andere stad en zijn de hele dag afwezig. De jongens komen vaak uit gebroken gezinnen, hebben een vader in de gevangenis of zijn ondergebracht bij andere familieleden. Met andere woorden; begeleiding en toezicht van ouders is vaak afwezig. Als deze kinderen niet geholpen worden is de kans groot dat ze in het criminele circuit terecht komen, met alle gevolgen van dien voor het kind én de gemeenschap.

Let’s Care wil deze jongens graag helpen, zodat zij op kunnen groeien met een goed toekomstperspectief. We zijn daarom in 2012, met succes, een pilot project gestart. Het doel was om straatjongens in de leeftijd van 6-16 jaar naar school te helpen, te begeleiden en zo hun zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke ontwikkeling te vergroten. Deze jongens leven op straat, of zijn al met de politie in aanraking geweest. Het project is community based, wat wil zeggen dat we de jongens niet in een centrum opvangen met 24 uurs begeleiding, maar dat ze in de gemeenschap blijven wonen. Dit heeft grote financiële voordelen.

We hebben op verzoek, in een andere gemeente (Dao), dit project ook 2 jaar uitgevoerd met 15 jongens uit Dao en 10 jongens van de indegiounous bevolking. Na 2 jaar is het project in Dao wegens succes gestopt en het project van de indegiounous bevolking is wegens gebrek aan medewerking gestopt. Een deel van de jongens van beide projecten zullen we nog wel ondersteunen in hun educatie.

De pilot was erg succesvol; de jongens gaan naar school, zijn minder verlegen, meer zelfbewust en de ouders/verzorgers zijn meer betrokken. We hebben daarom het project gecontinueerd. Na 3 jaar zijn 9 jongens geslaagd en zijn we in 2015 gestart met 2 nieuwe groepen van 20 jongens. De ouders/verzorgers van deze jongens betrekken we ook bij het project. Zij koken in het weekend en krijgen diverse trainingen zoals “good parenting” aangeboden. Dit zorgt voor een meer stabiele thuissituatie.

Doelgroep:
Jongens in de leeftijd van 6-16 jaar, die verwaarloosd zijn, niet naar school gaan, op straat zwerven en werken.

Projectdoelen:
Het helpen van deze doelgroep door ze van de straat te halen, onderwijs te bieden, nieuwe vaardigheden aan te leren en ze voor te bereiden op een betere toekomst.
Het begeleiden, trainen en coachen van de familie zodat zij beter in staat zijn hun kinderen te begeleiden en op te voeden.
Het zelfvertrouwen, bewustzijn en kennis van deze kinderen vergroten.
Het aanleren van vaardigheden als groente verbouwen en hout bewerken.


Gebied:
De gemeente van San Jose de Buenavista, Antique.

Invertenties:

  1. Inschrijven op een openbare school, verstrekken van schoolmaterialen, uniform, schoenen en tas en het betalen van de schoolkosten.
  2. Twee maal per week huiswerkbegeleiding.
  3. Het aanbieden van creatieve activiteiten, sport, dansen, zingen, uitjes, spelletjes, groepswerk en andere sociale activiteiten.
  4. Individuele counseling; een op een gesprekken met het kind, zodat het kind gestimuleerd wordt om over zijn gevoelens, behoeften en problemen te praten. Hierdoor ontwikkelt het kind zelfbewustzijn en zelfkennis en leert het gevoelens en behoeften te erkennen en te uiten.
  5. Familie counseling; huisbezoeken en gesprekken met familieleden/begeleiders over met name de aspecten die in relatie staan tot een gezonde ontwikkeling van het kind. Zonder ondersteuning van de familie is de kans op schooluitval en terugkeer naar de straat groot.
  6.  

Training family empowerment (gezinsversterkende training):
• Het vergroten van de persoonlijke ontwikkeling, zelfbewustzijn en waarden- en normenbesef.
• Vaardigheden hoe te overleven; werkgelegenheid en handige tips en tools.
• Budgettering.
• Rights of the child, kindermisbruik en mishandeling, goed ouderschap, opvoedmethoden
• Family Planning and Reproductive Health
• Sex and rollenpatronen
• Geweldloze communicatie

Let's sponsor our work!

Help direct mee aan een
betere wereld voor iedereen.

Let's get up to date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
en actuele ontwikkelingen.