Nieuws van stichting Let’s Care

nieuwsbrief stichting Let's Care maart 2016

Projecten Let’s Care goed geïmplementeerd, financiële zelfstandigheid is een uitdaging.

De lange Nederlandse winter is bijna aan zijn eind en binnenkort mogen we de lente verwelkomen. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe koersen, nieuwe plannen kunnen dan uit de knop komen. Let’s Care gaat ook door naar een volgende fase. De projecten zijn nu allemaal goed geïmplementeerd en de lokale staf en bestuur hebben laten zien dat zij de programma’s en projecten goed kunnen managen. Uiteraard met hier en daar de vanzelfsprekende hobbels en verbeterpunten, maar dat zal er bij blijven horen. Nu de organisatie goed op poten staat, willen we heel graag langdurige financiële zekerheid. We moeten nu continue fondsen blijven zoeken en doordat de overheid de budgetten voor ontwikkelingshulp heeft teruggeschroefd en de huidige fondsen aan de vluchtelingen besteed worden, is de spoeling voor ons dun. We hadden vorig jaar ingezet op werken aan onze financiële zelfredzaamheid. Dit middels de verkoop van onze sieraden, tassen en overige producten en Eco farm. We hebben met onze verkopen in 2015 € 8766,- verdiend. Dit is zo’n 15% van ons benodigd jaarbudget.

De Eco Farm was nog niet winstgevend. Die gaat vanaf dit jaar een kleine winst genereren, maar minder dan we gehoopt hadden.

Ons nieuwste Work, Study en Travel programma is dit jaar begonnen en de eerste twee vrijwilligers zijn gestart. Onze inzet was 100% financiële zelfredzaamheid, maar dit zal gezien het huidige rendement en de enorme inspanning die hiervoor nodig is, niet lukken. We kunnen niet én een sociale onderneming én daarnaast nog een commerciële onderneming draaien. Daar dit werk allemaal op, hoofdzakelijk, vrijwillige basis gebeurt. Dus, willen we onze mooie projecten blijven continueren, dan blijven we nog afhankelijk van externe donaties, sponsoren en donateurs zoals u. Wij danken al onze donateurs en sponsoren voor het vertrouwen in ons werk en het helpen van de kinderen in moeilijke situaties op de Filipijnen. Mocht u ideeën hebben voor fondsenwerving of heeft u relaties, netwerken, bedrijven die ons willen helpen, dan horen wij dat graag van u. Er zijn al enkelen van u die contacten hebben aangedragen of via hun netwerken financiële ondersteuning hebben gecreëerd. Daar zijn we erg blij mee.

Nieuwe groep meisjes verlaat in mei succesvol het programma.
Op dit moment hebben wij 20 meisjes in huis. Hun leeftijd varieert van 5 tot en met 18 jaar. In mei zal de helft hiervan ons huis weer verlaten en terugkeren in de community. We hebben het afgelopen jaar ons kwaliteitszorgsysteem verbeterd betreffende het meten en evalueren van onze processen en projecten. Op deze manier kunnen we efficiënter werken en tijdiger bijsturen. Door het monitoren van dit project kunnen we concluderen dat 75% van de meisjes het rehabilitatie programma succesvol doorlopen. Dat betekent dat het hen emotioneel, mentaal, fysiek en op school goed gaat. Nadat de meisjes 18 maanden bij ons in huis zijn geweest, zorgen we voor een goede reïntegratie in de community en komen de meisjes in het nazorgtraject van 18 maanden. Omdat elk meisje uniek is en een andere achtergrond heeft en specifieke wensen en noden en ook elk meisje andere problemen ondervindt in de community, verlangt dat een nauwkeurige begeleiding. We proberen altijd eerst of het kind weer terug kan naar de familie. Dat is de beste plek, tenzij deze niet veilig is. Dan zoeken we naar een pleeggezin. Dit lukt wel altijd. Blijkt dit op den duur geen succesvolle match te zijn, dan zoeken we verder. Er is veel inzet van de staf voor nodig en van de gemeentelijk maatschappelijk werkers, waar we veel mee samenwerken. Van de meisjes reïntegreert 75% op een succesvolle manier in de maatschappij terug. Wij hebben hier helaas niet altijd grip op. Bijvoorbeeld twee zusjes die lang bij ons hebben gezeten en het heel goed deden, gelet op hun mentale capaciteit, zijn nu weer terug bij hun ouders. Deze ouders zijn analfabeet en hebben lichte psychische problemen. Zij kunnen eigenlijk niet voor deze kinderen zorgen, maar willen hun kinderen niet afstaan aan een vervangend gezin. Ondanks ons herhaaldelijk aandringen bij de maatschappelijk werkster van de gemeente blijven de kinderen daar. Wij moeten hiermee leven en enigszins gefrustreerd aanzien dat het werk dat we hierin hebben gestopt deels teniet gaat. Het enige dat we kunnen doen is monitoren en adviseren. Dit om een beeld te schetsen van de weerbarstige realiteit.
Maar gelukkig zien we aan de andere kant dat de meeste meisjes blij en optimistisch hun nieuwe weg in het leven inslaan. Hier putten we de kracht en motivatie uit om door te gaan met ons werk. In mei zullen 10 meisjes het programma verlaten en we wensen hen veel succes toe bij deze nieuwe stap. De vrije plekken in ons huis blijven niet lang leeg. Deze week zijn er al weer 4 nieuwe verwijzingen doorgekomen. Ondanks onze preventieve inspanningen is er nog steeds een noodzaak voor onze opvang.

Bereikte resultaten; We zijn sinds 2011 operationeel. In die tijd hebben we al:
* zo’n 80 mishandelde en misbruikte meisjes kunnen helpen met een nieuwe toekomst
* 400 arme kinderen naar school geholpen
* 73 straatjongens geholpen met een nieuwe toekomst
* 1000 families (is 6000 mensen en kinderen) getroffen door tyfoon Hai-Yan geholpen met een nieuw huis, medicijnen, vissersmaterialen en voedsel;
* in drie gemeenten het preventieprogramma kindermisbruik opgezet en kunnen overheden nu zelfstandig deze problematiek aanpakken.
* 650 arme kinderen en volwassenen geholpen met tandheelkundige hulp;
* 1250 kinderen en volwassenen geholpen met oogzorg en brillen.
* daarnaast creëren we werkgelegenheid, hebben we een Eco boerderij en een productiecentrum opgezet
* de lokale community getraind en zowel binnenlandse als buitenlandse mensen geïnspireerd in het bijdragen aan een mooie wereld.

Let’s Care for the boy’s; In 2015 zijn we in San Jose weer gestart met twee nieuwe groepen van tien straatjongens. Onze vorige groep van 15 jongens in de gemeente Dao was een groot succes. Het programma loopt, na wat wisselingen van jongens, zeer goed. Van de 20 jongens hebben slechts 2 van hen wat problemen op school. Vaak is het zo dat deze jongens thuis weinig ondersteuning krijgen. Dat is jammer, want zonder school loert de armoede om de hoek. Wij doen er alles aan om deze families te stimuleren en te adviseren, maar dit lukt niet altijd. Ook hadden we een groep met jongens van de Ati (oorspronkelijke bevolking) wat minder succesvol was. Zij hadden weinig interesse in studie en ontwikkeling en met deze groep zijn we gestopt. Een paar van hen die wel interesse hebben ondersteunen we nog met educatie en begeleiding. De 25 kinderen van de voorgaande groepen hebben met succes het programma doorlopen. Een deel van hen ondersteunen we verder nog in hun educatie. Hierdoor kunnen ze de middelbare school op een goede manier afmaken.
Wat erg leuk is, is dat Ahmad Soltani, een Nederlandse vrijwilliger (van Koeweitse afkomst) met onze jongens (en ook met onze meisjes) aan de slag is. Ahmad heeft van Cordaid de prijs van “de Stille Helper” gewonnen. Hierdoor kon hij op kosten van Cordaid naar ons project en zijn kwaliteiten met ons delen. Ahmad is jeugdwerker in Nederland en zet zijn kennis en ervaring in voor de kinderen en onze staf. Ahmad is de hele dag heel actief in de weer en iedereen is blij met zijn inzet. Het is heel mooi hoe we samen de wereld mooier kunnen maken door onze talenten en expertises te delen en in te zetten daar waar deze nodig is.

Vrijwilligers;
Ahmad geeft ook zelfverdedigingslessen aan onze meisjes. Dit maakt hen weerbaarder, assertiever en krachtiger.
In april zal een nieuwe Nederlandse vrijwilligster (afgestudeerd maatschappelijk werkster) naar onze projecten gaan en onze staf en de kinderen trainen. Ook gaat ze kijken of we onze processen en intake- en behandelplannen kunnen verbeteren. We zijn erg blij met elke vrijwilliger die zijn/haar talenten in wil zetten. Weet jij nog mensen die het leuk zouden vinden om actief te zijn op onze projecten om deze nog succesvoller te maken? Verwijs ze dan naar het Work, Study en Travel gedeelte van onze website.
https://blubsocial.nl/work-travel-programma/

Let’s Eco Farm; Onze Eco Boerderij is nu een jaar draaiende. Na de evaluatie in januari hebben we een aantal verbetermaatregelen ingevoerd. Deze moeten ervoor zorgen dat we nu een kleine winst gaan maken. Het afgelopen jaar moest er geld bij voor nieuwe investeringen en opstartkosten, maar nu zullen we elke maand zo’n €50,- overhouden. En vanaf nu kan het alleen maar meer worden. Mabel Chigora een Zimbabwaanse afgestudeerde plantenkundige aan de Universiteit van Wageningen heeft de boerderij met succes opgezet. We hebben een grote kas en een nieuwe composteer inrichting met vermi (wormen). Hiermee kunnen we de bodem verbeteren en zo de opbrengst vermeerderen. Groente, fruit en eieren en kippenvlees hoeven we nu niet meer voor ons huis op de markt te kopen. Dit komt van ons eigen land. Onbespoten en zelf geteeld. We zijn hier erg trots op temeer omdat we hiermee pionieren en een voorbeeldfunctie hebben in de provincie. Er komt veel bij kijken en het is lang niet makkelijk om zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te telen. Er is hierover in onze provincie nog maar weinig kennis beschikbaar. Deze hebben we zelf moeten vergaren door veel uit te proberen. Mabel heeft ook aan de meisjes en jongens laten zien hoe zij hun eigen groente moeten verbouwen. Dit is een doorgaande activiteit, zodat de kinderen van jongs af aan leren hoe in hun eigen basisbehoeften te voorzien. We hopen dat nieuwe vrijwilligers uit Nederland mee willen helpen om hier een blijvend succes van te maken.

Bekijk hier ons nieuwste Let’s Care promotie filmpje.

Sponsoren;
Wij danken dit jaar de volgende hoofdsponsoren;
* Johanna Donk Grote stichting
* Stichting Molenaar Kinderfonds
* Wilde Ganzen
* Stichting Fortuna
* Herba Hortus
* Stichting Jong
* Het Vincentrum
* Mundo Crastini
* JoinforKids

En alle donateurs die ons trouw steunen. Zonder uw hulp kunnen wij dit werk niet uitvoeren.

Let's sponsor our work!

Help direct mee aan een
betere wereld voor iedereen.

Let's get up to date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
en actuele ontwikkelingen.