View the HTML Version

Nieuwsbrief Stichting Let’s Care April 2017

Let’s Care opgedragen aan Jo Vinkers 

Er is weer heel wat gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief. Ondertussen ben ik Erna, sinds mei weer terug in Nederland en heb ik, helaas, pas geleden, mijn lieve moeder moeten begraven. Ik draag Let’s Care en al mijn werk op aan mijn moeder Jo Vinkers en alle kinderen die het zonder moederliefde moeten stellen. Mijn moeder is met haar onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning mijn basis geweest in mijn leven en heeft me altijd gesteund in al mijn ondernemingen. Ze heeft ook veel voor Let’s Care betekend. Zonder haar was het allemaal een stuk zwaarder geweest. Mijn moeder was ook een voorbeeld van naastenliefde en je onbaatzuchtig inzetten voor een ander. In november 2014 is ze op de Filipijnen geweest en heeft ze met eigen ogen kunnen zien waaraan zij heeft meegewerkt. Dit was voor haar en mij een fantastische ervaring. Het besef is in mij gegroeid dat de moederliefde belangrijk en essentieel is voor een stabiele en veilige jeugd. Iets wat onze meisjes in hun leven gemist hebben of nog steeds missen. Met alle gevolgen van dien. De liefde is wat overblijft als iemand overlijd. Liefde is de essentie van waaruit we gemaakt zijn, liefde heelt alle wonden en trauma’s. Met Let’s Care willen we de kinderen die deze liefde hebben moeten ontberen onze liefde, aandacht en zorg geven, zodat ook zij een mooie kindertijd kunnen hebben en een stabiele basis kunnen ontwikkelen. Zodat ook zij in vreugde opgroeien en hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen en hun gaven kunnen delen met de wereld.

Jo Vinkers 1-9-1938 –  1-7-2017

De ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2017

De zomer is in April op de Filipijnen ingetreden en het is heter dan het normaal al is. Gelukkig hebben we dankzij donaties nieuwe ventilatoren kunnen aanschaffen, want het is nachts wel heel erg warm op de slaapzalen. De kinderen zijn met Pasen op vakantie gegaan bij hun familielid, ouder, of pleeggezin. Op deze manier werken we aan de re-integratie en zorgen we ervoor dat het kind blijvend in contact blijft met de community, familie of pleeggezin. Onze visie is dat elk kind een familie nodig heeft, zeker op de Filipijnen. Als de eigen familie er niet meer is of niet geschikt is, dan zoeken wij voor het kind een pleeggezin. We zijn heel erg blij dat we hierin tot nu toe nog altijd slagen. Onlangs zijn we op werkbezoek geweest bij een collega stichting en die hebben de kinderen vanaf dat ze uit huis geplaatst of gehaald worden, totdat..de kinderen werk hebben of uitvliegen. Er is dan ook geen doorstroming of instroming van nieuwe kinderen in het programma. De kinderen gaan daar niet naar een openbare school, maar hebben op het terrein (veraf gelegen van de bewoonde wereld) een eigen school. Op deze manier worden deze kinderen in een kleine kring, afgezonderd van de gemeenschap en familie, grootgebracht. Wij staan nadrukkelijk niet achter deze werkwijze en voeren een ander beleid. Voor alle kinderen en vooral die in ontwikkelingslanden, is het hebben van een familie, een supportsysteem een voorwaarde voor overleven. Elk mens wil bij een groep horen, heeft warmte nodig, veiligheid en ondersteuning van een stabiele groep mensen in zijn of haar leven. De meesten vinden dat binnen hun gezin. Daar waar dit gezin onveilig, instabiel of deze voorwaarden juist niet biedt, moeten kinderen hieruit gehaald worden, opgevangen en beschermd worden in een andere setting. Bij voorkeur een familielid waar het wel goed is. Opvang bij Let’s Care is een laatste optie of nodig voor veiligheid en traumaverwerking. De meeste kinderen komen bij ons rehabilitatie en een veilige haven halen totdat bijvoorbeeld de dader veilig achter slot en grendel zit en het trauma geheeld is. Daarna kan het kind weer terug naar een gezinssetting. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen, zonder moeder of een moeder die mentaal of psychisch niet gezond is en/of arm is en incapabel is en het accepteert dat de stiefvader (meestal) de kinderen misbruikt. Ook komt het hier vaak voor dat als de moeder een andere man heeft gevonden (om wat voor reden dan ook) en met die man kinderen krijgt, ze haar eerste kinderen achter zich laat en daar niet meer naar om kijkt. Voor iemand in Nederland onbegrijpelijk, maar hier is dat aan de orde van de dag. Welcome in reality.
De kinderen blijven gemiddeld bij ons zo’n 18 maanden. Sommige blijven korter of langer, dit is allemaal casus specifiek. Elk kind heeft haar unieke achtergrond en casuïstiek en alle verhalen en omstandigheden zijn zo uniek dat we altijd maatwerk leveren. Middels ons Nazorgprogramma monitoren we hoe het met de kinderen gaat nadat ze het rehabilitatie programma met goed gevolg afgerond hebben.
We monitoren onze resultaten met prestatie indicatoren. Heeft u meer interesse in onze programma evaluaties, lees dan beide rapporte op de website. 1 rapport is van het home for girls, after care programma en Boy’s project en het andere is de evaluatie van de inkomsten genererende projecten Eco Farm en Work en Travel. https://blubsocial.nl/inhoudelijk-jaarverslag-evaluatie-lets-care-programmas-2016/

Organisatie ontwikkelingen 
Dit jaar zijn we druk geweest om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Dat gaat helaas lang niet altijd soepel en volgens plan. In Januari waren we vertrokken naar de Filipijnen met 2 nieuwe Nederlandse managers, Hester en Martine. Helaas waren beiden binnen afzienbare tijd niet meer werkzaam voor Let’s Care. Dit wegens persoonlijke redenen bij de een en wegens het niet matchen van verwachtingen over de samenwerking en communicatie met de ander. Gelukkig is een nieuwe assistent manager op ons pad gekomen in de persoon van Suzanne Aartse. Suzanne gaat helpen ons trauma behandelprotocol verder professioneel vorm te geven en gaat tevens het work, study en travel programma verder implementeren.

Hallo, ik ben Suzanne, 36 jaar en woon in Nijmegen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de unieke kans en het vertrouwen heb gekregen om vanaf oktober de stichting te mogen ondersteunen. Ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen aan Let’s Care, die in mijn ogen staat voor zorg, professionaliteit, creëren en samen. Ik zie het in ieder geval als een mooie leerzame uitdaging die ik met mijn beiden handen en met volle overgave wil aanpakken.

Ik zal nog iets meer vertellen over mijzelf: ik heb de opleiding SPH gedaan en daarnaast nog aanvullende opleidingen om met gezinnen te mogen werken. Ik werk nu al bijna 12 jaar bij Karakter als gezinsbehandelaar en biedt intensieve behandeling aan jongeren en hun gezin in de thuissituatie. Het mooie in mijn werk vind ik dat we bij de gezinnen thuis komen, daar waar het immers gebeuren moet en dat we het hele netwerk betrekken om zo iedereen weer in hun kracht te zetten en jezelf als het ware overbodig te maken. Het is zeer dankbaar werk om jongeren en ouders die volledig radeloos en machteloos zijn, die al een heel traject achter de rug hebben weer een sprankje hoop en kracht te mogen geven!

Daarnaast heb ik ook bijna 12 jaar gewerkt bij stichting SAM, deze stichting bood interactieve therapie met inzet van dolfijnen voor kinderen met autisme, adhd, syndroom van Down of een verstandelijke beperking. Hier heb ik ontzettend veel geleerd door het samenwerken met verschillende disciplines. Daarnaast heerste er een positieve, bekrachtigende, warme sfeer die de vele kinderen met hun ouders hebben doen thuiskomen en een onvergetelijke glimlach op het gezicht hebben gegeven. Ze groeiden enorm in hun zelfvertrouwen en plezier in het leven. Er is niks mooiers dan een kind weer te mogen zien lachen en genieten! Die sfeer draag ik nog steeds in mijn hart en probeer ik mijn werk nog steeds uit de dragen. Ik ben positief, energiek, creatief en enthousiast van aard. Ik hou van dingen ondernemen, creatief bezig zijn, ontdekken, zingen, gitaar spelen, muziek luisteren, reizen en actief zijn. Ik geef veel om mens, dier en natuur en kan blij worden van de kleine dingen in het leven. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen te creëren, bouwen en ontwikkelen en de stichting nog meer te laten groeien en bloeien,

Groetjes Suzanne

Filipijnen  
Op de Filipijnen zijn ook de nodige wisselingen geweest. We hebben dit jaar ingezet op professionele mensen waarmee we inhoudelijk meer zorg en heling kunnen bieden aan de kinderen. Als facilitators hebben we nu 3 nieuwe jonge enthousiaste dames, afgestudeerd psychologie en speciaal onderwijs. Onze voormalige manager is vervangen door de voormalige facilitator (psycholoog) die ook opgeleid gaat worden als maatschappelijk werkster en tevens als klinisch psycholoog zodat we zelf de testen kunnen uitvoeren voor de kinderen. We maken nu gebruik van een ervaren maatschappelijk werkster die tevens werkzaam is in het ziekenhuis. Zij zorgt ook voor trainingen en input voor de staf en creëert direct een brug voor verwijzingen die via de ziekenhuisdeuren binnenkomen. Voor het jongens programma is John gekomen, hij is ook psycholoog en zal tevens het productie centrum onder zijn hoede nemen want hij is een hele creatieve geest. John zal de sieraden en lampenproductie op zich gaan nemen en de verkoop van sieraden op het toeristische Borocay. We hebben nu een betrouwbaar, loyaal, deskundig, flexibel en professioneel team waarmee we een stevig fundament hebben gelegd om meer inhoudelijk resultaten te boeken en meer voor de kinderen in moeilijke omstandigheden kunnen betekenen.


Bestuur in Nederland 
Regina Aartse is in januari 6 weken op het project verbleven en heeft zich op diverse gebieden ingezet en nuttig gemaakt. Het duurde dan ook niet lang of ze werd gevraagd om in Nederland de nieuwe voorzitter te worden van Let’s Care. Deze taak heeft ze gelukkig graag op zich genomen. Tevens heeft ze direct een actief nieuw bestuur gevormd met diverse deskundige mensen. Waaronder Jeanine Oostendorp (expert op het gebied van trauma behandeling en persoonlijkheidsstoornissen). Zij gaat op afstand en via vrijwilligers en studenten ook helpen met het opzetten van een goed behandelprotocol.

de nieuwe bestuursleden. Jeanine, Regine en Diana

Trauma behandeling en therapie
Dit jaar wilden we toekomen aan het meer inhoudelijk vormgeven van de therapeutische en psychische zorg voor onze meisjes en jongens. Onze organisatie en procedures staan en lopen goed, de inkomsten genererende projecten zijn deels opgezet, dus nu kunnen we weer verder met het inhoudelijke programma. We willen toewerken naar een centrum van excellence op het gebied van trauma behandeling en hiermee een voorbeeld centrum worden in de regio en wellicht in het hele land. In onze regio (5 miljoen mensen) is naast onze organisatie nog 1 buitenlands bestuurd centrum dat goede zorg en hulpverlening biedt aan deze doelgroep. Verder zijn er geen mogelijkheden voor de opvang en hulp voor kinderen die psychosociale zorg nodig hebben. Geestelijke gezondheidszorg is een luxe product wat alleen rijke mensen zich kunnen veroorloven. Hiervoor moet je ook naar de hoofdstad van het eiland afreizen. (Van ons project af 3 uur reizen en vanaf andere plekken op het eiland wel 5 a 6). We hebben met alle staf de EMDR therapie training gevolgd en werken nu tevens met een aantal trauma testen en we hebben de start gemaakt met de behandeling van de kinderen. We zullen toe gaan werken naar een beproefd holistisch behandelprotocol.  

Let’s Work, Study en Travel programma
Wil je stage lopen, werkervaring opdoen of als vrijwilliger meehelpen in sociale projecten en zo een onvergetelijke ervaring opdoen? Of weet je mensen die dat graag zouden willen? Dan kun je je nu opgeven bij ons Work,study en Travel programma. Uniek aan ons programma is dat wij een mooi programma bieden met professionele Nederlandse en Filipijnse begeleiding en excursies, zodat je naast werken tevens de Filipijnen van binnenuit kunt ervaren. We hebben in januari 4 vrijwilligers mogen ontvangen in ons nieuwe vrijwilligershuis. Dit huis hebben we nu helemaal mooi opgepimpt. Na de eerste opstartfase zijn de ervaring met de volgende vrijwilligers nog beter verlopen. Werken kan bij onze eigen projecten, maar ook bij scholen, universiteiten, overheid, ziekenhuis en overige instanties waar we goede relaties mee hebben. We hopen nog veel enthousiaste mensen en studenten te mogen ontvangen.

   
https://blubsocial.nl/work-travel-programma/

Wil je zelf graag een keer op de projecten kijken en meedraaien of weet je iemand die graag naar de Filipijnen wil. Mail ons voor meer informatie.

Let’s Eco Farm

We hebben 2 studenten van de Hoge Agrarische School gehad die zich met de verbetering van de Farm hebben bezig gehouden. Ook hebben we een nieuwe mooie entree :) en weer nieuwe gewassen die de kinderen heerlijk opeten. Mais, pompoen, bonen, patola, ampalaya, bananen etc. etc.

                       
Wilde Ganzen
 Stichting de wilde ganzen gaat ons weer helpen met de uitbreiding van ons pand en de verbetering van de Eco Farm. Daar zijn we erg blij mee. We hebben dit geld nog hard nodig omdat we, totdat we grotendeels financieel zelfstandig zijn, echt nog externe steun nodig hebben. Dit is en blijft nog steeds een uitdaging. Lokaal hebben we om ondersteuning gevraagd, maar dit duurt allemaal erg lang voordat hier iets uitkomt. We hopen dat we die tijd kunnen overbruggen totdat onze inkomsten genererende projecten op volle kracht draaien. Wij moeten zelf 60% van het projectgelden van de Wilde Ganzen bijeen krijgen en dan doen zij er € 13.000,-. bij. We zitten nu op 30% van de door ons in te zamelen gelden. Mocht u ons hierbij willen helpen, heel graag! U kunt een bedrag storten op rekeningnummer: NL72TRIO0338409335 tnv Stichting Let’s Care. Weet u nog andere mogelijkheid of heeft u nog ideeën voor het verkrijgen van fondsen of donateurs, laat ons dit dan weten. Daar zijn we erg blij mee.

Nieuwe bankrekening
Voor diegene die nog op onze Deutsche bankrekening hun geld zelf overmaken, verzoeken wij dit te wijzigen naar ons nieuwe bankrekeningnummer bij de Triodosbank. We zijn erg blij dat we nu bij een duurzame bank bankieren. De incasso’s zijn ook zonder problemen overgezet. Voor die donateurs die zelf hun geld nog overmaken op onze oude rekening, het verzoek dit te wijzigen. Zodat we op termijn onze Deutsche bankrekening kunnen opheffen. Hartelijk dank voor de moeite. NL72TRIO0338409335 tnv Stichting Let’s Care.

Sponsoren Bedankt! 
Wij danken de volgende sponsoren die ons de afgelopen tijd gesteund hebben:

 • De Wilde Ganzen
 • Johanna Donk Grote stichting
 • Vastenactie (Kerk in Actie en Cordaid)
 • Stichting Molenaar Kinderfonds
 • Stichting Fortuna
 • Herba Hortus
 • Stichting Jong
 • Dag van het levenslied met dank aan Marieken Peters weer
 • Hofstee stichting
 • Hilde van den Muijsenberg en familieleden! Hilde is vrijwilligster geweest en nu ambassadeur.
 • Ahmed Soltani en Simone die de Nijmeegse vierdaagse hebben gelopen voor Let’s Care
 • Soroptimisten Raalte-Nijverdal; en Soroptimisten Mosaik Limburg
 • En alle donateurs die ons trouw steunen. Zonder uw hulp kunnen wij dit werk niet uitvoeren.

Wilt u nog een goede daad doen,dan kan dat. Een donatie aan Let’s Care is altijd goed besteedt. Via deze link kunt u direct met ideal of pay pall een donatie doen.
https://www.pay.nl/doneren/SL-5649-4420/0Lca482/

CBF Erkend 
Nog een mijlpaal die we hebben bereikt. We zijn CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend sinds juni 2017. Dit betekent dat we voldoen aan de gestelde normen van bestuur en transparantie en gebruik gelden. Hopelijk zet dit de deuren open naar nog meer fondsen en professionaliteit. 

Wilt u nog een leuk duurzaam cadeau kopen? Kijk dan op onze webshop: https://blubsocial.nl/winkel/

Meer projectfoto’s en dagelijkse updates, die vind u op de facebook pagina. Like ons
https://www.facebook.com/stichtingletscare

Warme groet,
Erna Vinkers

 

 

 

This email was sent to >” target=”_blank” style=”color:#404040 !important;”><<Email Address>>

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Stichting Let’s Care · Arnhemseweg 631 · Beekbergen, Gelderland 7361 TR · NetherlandsEmail Marketing Powered by MailChimp

@media only screen and (max-width: 480px){
table#canspamBar td{font-size:14px !important;}
table#canspamBar td a{display:block !important; margin-top:10px !important;}
}