Advocacy Campaign

Vanaf 2011 zijn we begonnen met onze voorlichtingsactiviteiten voor de preventie van kindermisbruik en kindermishandeling. Tijdens de uitvoering van ons project bleek en blijkt dat de gemeenschap en de belangrijkste spelers rond om een kind, zoals leraren, ouders, wijk officials en buren niet op de hoogte zijn hoe te handelen bij vermoedens van kindermisbruik- of mishandeling en wat de rechten van kinderen precies zijn. Er zijn veel factoren die verhinderen dat een kind verteld van misbruik of mishandeling en dat het geholpen wordt als het zich wel uit. Hierdoor krijgt het kind niet altijd de hulp die het nodig heeft of wordt er vanuit de gemeenschap niet ingegrepen, maar wordt er van gezegd, dat dat een familiezaak is. Opkomen voor kinderen die mishandelt, misbruikt of verwaarloosd worden en hen helpen is iets wat we allemaal zouden moeten doen.

Wij willen dit thema dan ook in het licht en aan de orde stellen, zodat sociale controle en zorg voor elkaar vergroot wordt en hierdoor het aantal gevallen van kindermisbruik- en mishandeling vermindert. We willen deze campagne in de hele provincie Antique gaan uitvoeren. Hierdoor zullen we ook onze relaties verder verstevigen en wellicht op andere vlakken ook een partner in het oplossen van sociale problematieken zijn. Dankzij de donateurs en het online platform van de Stichting Get it done is dit project nu gefinancierd, hebben we nu de folders kunnen laten drukken en kunnen we dit project helemaal gaat uitvoeren. Dit zal zeker nog tot in 2013 gaan duren. We zullen eerst de wijkofficials gaan voorlichten en hen trainen hoe zij dit weer kunnen uitdragen in de wijk. Daarna zijn de scholen aan de beurt. In de hoofdstad San Jose hebben we al een 2 tal scholen als pilot getraind.

In 2014 en 2015 hebben we onze voorlichting en preventie activiteiten verder geïntensiveerd. De voorlichtingscampagne houdt in de ontwikkeling en opzet van gemeentelijke- en wijk overheids commissies, lobby voor de rechten van kinderen en vrouwen helpen versterken en in alle wijken van de provincie onze voorlichting geven en de wijk officials versterken bij het verspreiden van deze informatie naar de wijkbewoners. We hebben hen tot op heden begeleidt bij het opstellen van een actieplan in hun wijken en dit opvolgen. Op deze manier werken we in de diepte en kunnen we werkelijk een mentaliteit- en gedragsverandering bewerkstelligen. Op deze manier zorgen we er ook voor dat we met de korte, direct lijnen meer hulp kunnen bieden. In 2012 zijn er 130 geregistreerde gevallen van misbruikte en mishandelde meisjes (kinderen onder de 18 jaar) bij de politie. Er is een veelvoud van niet gerapporteerde en dus niet behandelde casussen en meisjes in nood. We willen ook deze meisjes kunnen bereiken en helpen. Daarnaast willen we het onderwerp in het licht zetten, zodat in plaats van dat mishandeling en misbruik wordt gezien wordt als een “familie issue”, dit wordt gezien als een thema dat strafbaar is en dat hiervoor gecorrigeerd en opgetreden dient te worden. Zodat meer vrouwen en kinderen veilig kunnen opgroeien en leven.

De uitvoering van deze campagne doen we in overleg met de provincie en de werkgroep waarin we deelnemen. Wat hebben we tot nu toe bereikt? In drie van de 18 gemeenten van de provincie is nu een actieve gemeentelijke werkgroep ingesteld. Zij vergaderen periodiek en zullen kinderrechten als vast onderwerp meenemen. Zij zijn getraind hoe te handelen binnen de community als zij een vermoeden hebben van mishandeling of misbruik. Zij hebben een actieplan opgesteld en zullen dit de komende jaren uitrollen binnen hun wijken en gemeenten.

De hoofdonderwijzers van deze scholen hebben van ons ook een training gehad (train de trainer childrens rights and prevention of childabuse) gehad. Zij kunnen deze kennis over kinderrechten, preventie van kindermisbruik en het thema pesten overdragen aan hun collega leraren, leerlingen en ouders. We hebben ons hard gemaakt bij het ministerie van onderwijs dat jaarlijks een dag besteedt wordt aan deze thema’s. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en docenten meer open zijn in het bespreken van deze onderwerpen en gevallen en dat kinderen dit hier het slachtoffer van zijn nu geholpen kunnen worden. We zien ook dat scholen ons bellen ingeval van een misbruikt of mishandeld kind.

Let's sponsor our work!

Help direct mee aan een
betere wereld voor iedereen.

Let's get up to date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
en actuele ontwikkelingen.