Het programma “Training Family Empowerment” zijn wij gestart om de ouders/verzorgers van de  kinderen uit onze projecten te voorzien van informatie, tools en communicatie manieren. Onderdelen van dit programma zijn; hoe om te gaan met kinderen, budgettering, family planning en geweldloze communicatie. Dit doen we tijdens verschillende bijeenkomsten in het jaar. Dit zorgt voor meer ondersteuning op het thuisfront en tevens zorgt het ervoor dat de re-integratie van het kind en de begeleiding bij de studie beter verloopt.